Polismyndigheten

Beskrivning av företag/organisation:


Brottsförebyggande- och brottsutredande verksamhet.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Polisutbildad personal samt civil (ej polisutbildade) personal inom olika områden, exempelvis utredare, ekonomer, analytiker mfl.  • Uppdaterad datum: 2019-09-03