Polismyndigheten

Beskrivning av företag/organisation:


Brottsförebyggande- och brottsutredande verksamhet.


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper:


Polisutbildad personal samt civil (ej polisutbildade) personal inom olika områden, exempelvis utredare, ekonomer, analytiker mfl.
  • Uppdaterad datum: 2019-09-03