Peak Innovation

Beskrivning av företag/organisation:


Peak Innovation stödjer innovationer och smarta hållbara lösningar för att främja ett liv i rörelse för fler. Vi stödjer innovation och forskning relaterat till branscherna sport, turism och friluftsliv. Fokusområden:
- Ny teknik, nya material och smarta hållbara lösningar för sport och friluftsliv med höga krav på prestation och tillgänglighet.
- Snö som resurs – innovationer för ökad tillgång till snö
- Informationsteknik, digitalisering och smarta lösningar för hållbara besök och evenemang

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Sportteknologi
Ekoteknik
Turism
Risk och krishantering
Ekonomi  • Kontaktsamtal: WARNING: service ID(s) not found. Please check the shortcode syntax and ensure at least one of the specified services is active.