Novacura Sverige AB

Beskrivning av företag/organisation:


Novacura är experter på affärssystem och processförbättringar. Vi arbetar med den egna BPM-Plattformen Novacura Flow® för processförbättringar och utöver vår egen produkt tillhandahåller vi högkvalitativa konsulttjänster. Huvudkontoret ligger i Göteborg men globalt har vi 125 anställda i 9 länder. Kundbasen är cirka 200 kunder i 14 länder med de 3 största segmenten inom tillverkning, underhåll och logistik.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Personer som kan eller vill lära sig systemutveckling kopplat till affärsprocesser och ERP-system. Det kan vara personer som kan något av de stora affärssystemen, någon som är duktig på processkartläggning och förbättring eller mer tekniska kompetenser inom PL/SQL-kompetens.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Systemutveckling gärna mot ERP-system, databasscripting, SQL och PL/SQL, och processanalys  • Kontaktsamtal: WARNING: service ID(s) not found. Please check the shortcode syntax and ensure at least one of the specified services is active.
  • Uppdaterad datum: 2019-10-29