Norconsult AB

Beskrivning av företag/organisation:


Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Vi arbetar med helhetslösningar som bidrar till våra kunders värdeskapande och framgång. Varje år utför vi ett stort antal uppdrag för kommuner, statliga verk och privat näringsliv, både nationellt och internationellt.

Vår bredd av samverkande specialister ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Tillsammans i koncernen är vi cirka 3800 medarbetare med kontor och uppdrag världen över, varav över 770 medarbetare arbetar i Sverige.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi är intresserade av att träffa dig som läser:
Automationsingenjör
Civilingenjör teknisk design
Civilingenjör teknisk fysik
Ekoingenjör
Elkraftsingenjör
Energiingenjör
Maskiningenjör
Miljöingenjör
Miljöteknik