Mittuniversitetet

Beskrivning av företag/organisation:


Mittuniversitetet är ett universitet med två campus, de finns i Östersund och Sundsvall. De har olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot psykologutbildning, vårdutbildning och socionomutbildningar. I Sundsvall finns en stor andel tekniska och naturvetenskapliga utbildningar liksom journalistutbildning, lärarutbildning och vårdutbildning. Mittuniversitetet är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning.

Mittuniversitetets gemensamma förvaltning svarar för myndighetsuppgifter samt samordning och service till universitetets ledning, nämnder och avdelningar. Här finns kompetenser som exempelvis Ekonomer, HR-specialister, systemutvecklare, bibliotekarier, kommunikatörer.

Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, föreningar, skolor, privatpersoner med flera. Samverkan innebär samarbete för en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning.

Läs mer om våra lediga tjänster på https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/jobb/

Sundsvall:

Nedan visas möjliga tider att boka i Sundsvall
den 10 oktober.[/vc_column_text]

There are no upcoming events

[/vc_column]

Östersund:

Nedan visas möjliga tider att boka i Östersund
den 18 oktober.

There are no upcoming events

[/vc_row]

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Supporttekniker
Forskningsrådgivare
Arkivarie
Handläggare
Doktorand i omvårdnad – vardagsetik inom hemsjukvård
Postdoktor i Socialt arbete  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2019-11-29