Mittuniversitetet Exempelföretag

Beskrivning av företag/organisation:


Mittuniversitetet är en statlig myndighet med många olika karriärmöjligheter. Vi satsar mycket på både forskning  och utbildning. På universitetet arbetar runt 1000 anställda. En viktig del av verksamheten är god trivsel, både för våra anställda och studenter.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi behöver kompetenta personer på flera av våra avdelningar. Om du känner att du har en eller flera av nedanstående kvaliteter, boka ett kontaktsamtal med oss.

- Serviceinriktad
- Vana att arbeta med evenemang
- Kassavana


Video pitchar


  • Kontaktsamtal: WARNING: service ID(s) not found. Please check the shortcode syntax and ensure at least one of the specified services is active.
  • Uppdaterad datum: 2020-09-17