Kriminalvården - Frivården

Beskrivning av företag/organisation:


Vill du göra en samhällsinsats och stödja en medmänniska som hamnat snett?

Bli övervakare!

Kriminalvården använder sig till stor del av lekmannaövervakare, engagerade medmänniskor som finns till hands för klienten, även efter kontorstid. Din främsta uppgift är att lyssna och vara en vän som klienten kan vända sig till och känna förtroende för. Genom uppmuntran och vägledning kan du visa på alternativa sätt att leva och minska risken att klienten återfaller i brott. Du kan även vara en viktig länk i klientens kontakt med andra myndigheter, där det kan behövas stöd och uppmuntran.

För att bli övervakare behöver du inte någon särskild utbildning, det spelar ingen roll vad du arbetar med eller vad du har för bakgrund. Det som krävs är ett genuint intresse för människor, ett sunt förnuft och uthållighet. Som övervakare är du en del i frivårdens arbete med klienten och därför är det viktigt att du regelbundet rapporterar om klientens situation. Vilka svårigheter som uppstår, om klienten inte dyker upp vid era möten eller om klienten återfaller i brott eller missbruk.

Genom frivården erbjuds du utbildning i vad det innebär att arbeta som lekmannaövervakare. Frivården anlitar dig och betalar ut ett månadsarvode och ersättning för vissa omkostnader i samband med övervakningen.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2019-10-29