Knowit

Beskrivning av företag/organisation:


Knowit är digitaliseringskonsulter som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hållbarhet, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas tillsammans. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 300 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland.

I Sundsvall har du som konsult möjlighet att variera mellan att jobba i våra lokaler, i något av våra team eller sitta ute hos våra kunder. I Norrland finns våra kunder finns bland annat inom Telecom, offentliga sektorn, skog och industrin.

Som nyutexaminerad startar du oftast ditt första uppdrag inhouse i något av våra team. Där kan du lära dig yrket, bygga CV och få utvecklas tillsammans med dina trevliga och kompetenta kollegor. Många av de vi rekryterar direkt från skolan startar via vårt Traineeprogram som startar i september varje år. Utvecklare inom Java eller .NET, webbutveckling, uppdragsledning, kravhantering, test är de roller du som nyutexaminerad konsult kan börja inom.

Vi söker kontinuerligt examensarbetare där du har möjlighet att sitta i våra lokaler, samt erbjuder även SIMS-projekt varje år.

 

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Datateknik eller annan likvärdig utbildning inom IT

Industriell ekonomi eller liknande ledarskapsutbildning


Video pitchar


  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2021-09-20