Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB

Beskrivning av företag/organisation:


Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett framåt och utvecklingsorienterat företag med 140 anställda. Bolaget ägs av kommunen och drivs affärsmässigt men utan vinstmaximering. HEMABs vision är att skapa innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand. Verksamheten omfattas av fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, elförsäljning, laddinfrastruktur och ett stort engagemang i lokalsamhället.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

- Energiingenjör
- Elkraftingenjör
- Kommunikation, info och PR
- Nätverksdrift och datateknik
- Industriell ekonomi  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events