Föreningen Norden Västerbotten

Beskrivning av företag/organisation:


Föreningen Norden Västerbotten arbetar för att synliggöra och främja det officiella och folkliga nordiska samarbetet. Under 2018 fokuserar vi särskilt på Kvarkensamarbete och med att arbeta i nordiska samarbetsprojekt med nordliga regioner och vänorter i Norden. Teman vi arbetar med är integration, jämställdhet och ungas psykiska ohälsa.

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att:

-      Få kontakter för att arbeta i Norden

-      Utveckla en nordisk projektidé

-      Få information och vägledning om nordiska fonder och utlysningar av nordiska projektmedel

-      Hitta samarbetspartners i andra nordiska länder

-      Genomföra utbyten mellan olika organisationer i Norden

-      Arrangera en konferens med nordiskt tema

 

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Alla som är intresserade av att utforska och främja samarbete inom Norden.  • Uppdaterad datum: 2019-09-11