Föreningen för utvecklingsfrågor

Beskrivning av företag/organisation:


(English below) Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld. FUF har funnits i 50 år och fortsätter att engagera människor över generationsgränser att både ta del av och producera viktig information och debatt kring vår samtids viktigaste frågor.

Vi erbjuder varje termin ca 40 praktikplatser på organisationer, företag och myndigheter som arbetar med global hållbar utveckling på olika sätt. Vi söker en stor bredd av kandidater till platserna och uppmuntrar alla som är intresserade av att på något sätt jobba med dessa frågor, oavsett studieinriktning, att söka till FUF:s Praktikantprogram. Parallellt med praktiken deltar praktikanterna i ett kompetensutvecklingsprogram med seminarier och workshops kombinerat med nätverksträffar arrangerade av FUF.

Du söker samtliga platser med endast EN ansökan. Efter den 27:e februari började platserna tillsättas löpande - men det går fortfarande att skicka in en ansökan fram till att samtliga platser är tillsatta.

Vill du veta mer om programmet, praktikplatserna och ansökan? Besök oss i vårt Zoom-rum eller boka in ett kontaktsamtal.

Nyfiken på vilka platser som finns att söka till hösterminen 2022? Se nedan:

 • Commercial Office of Ecuador in Stockholm
 • Engineers Without Borders Sweden (EWB-SWE)
 • Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
 • ForumCiv – Quality Support Unit
 • ForumCiv/Globalportalen – Policy- och kommunikationsavdelningen
 • Global Utmaning
 • Institutet Mot Mutor (IMM)
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
 • Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
 • Islamic Relief Sverige
 • Läkarmissionen
 • MÄN
 • NIRAS Sweden AB
 • Nordic Consulting Group (NCG Sweden AB)
 • Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons (The Forum)
 • PeaceWorks Sweden
 • Plan International Sverige
 • Right Livelihood
 • Sida – Afrikaavdelningen
 • Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika – LA
 • Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika – ÖST
 • Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika – Västra Balkan och Turkiet
 • Sida – Avdelningen för HR och kommunikation
 • Sida – Chefekonomteamet (CET)
 • Sida – Enheten för civila samhället (CIVSAM
 • Sida – Enheten för Fred och Mänsklig Säkerhet
 • Sida – Enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN)
 • Sida – Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC)
 • Sida – Enheten för kapacitetsutveckling (CAPDEV)
 • Sida – Enheten Global Social utveckling (SOCIAL)
 • Sida – Humanitära enheten
 • Sida – Sida Partnership Forum (SPF)
 • Sida – Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter (DEMO)
 • Sida – Sidas multilaterala enhet (MULTI)
 • Social Initiative
 • Statistikmyndigheten (SCB)
 • Stockholm Environment Institute / Swedish Development Research Network (SEI/SweDev)
 • Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)
 • The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)
 • The International Land and Forest Tenure Facility (The Tenure Facility)
 • The New Division by Trollbäck + Company
 • War Child Sweden

Läs mer om FUF, Praktikantprogrammet och skicka in din ansökan via fuf.se

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi söker studenter inom en bredd av utbildningar, från samhällsvetenskaperna till naturvetenskap och tekniska inriktningar. Det viktigaste är att du är intresserad av att jobba för en bättre värld.

IN ENGLISH

Föreningen för Utvecklingsfrågor (Swedish Development Forum), FUF, is a politically and religiously independent non-profit association. Our purpose is to inform and create discussions about global development and Sweden's role in the world. We want to contribute to knowledge, debate and commitment for a fair and sustainable world. FUF has been around for almost 50 years and continues to engage people across generations to both take part in and produce important information and debate on the most important issues of our time.

Every semester, we offer about 40 internships at organizations, companies and authorities that work with global sustainable development in various ways. We are looking for a wide range of candidates for the placements and encourage everyone who is interested in working with these issues in any way, regardless of field of study, to apply for FUF's Internship Progra. Im parallel with the internship, the interns participate in seminars and workshops combined with network meetings arranged by FUF.

You only need to send in ONE application to be matched with all of the placements. After the February 27th, we started the work with filling the placements - but it is possible to send in your application until all placements have been filled.

Do you want to know more about the program, the internships and the application? Visit us in our Zoom room or book a contact call or head to fuf.se

Curious about which placements are available to apply for the fall semester 2022? See above list.

We are looking for students in a wide range of educations, from the social sciences to the natural sciences and technical specializations. The most important thing is that you are interested in working for a better world.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi söker studenter inom en bredd av utbildningar, från samhällsvetenskaperna till naturvetenskap och tekniska inriktningar. Det viktigaste är att du är intresserad av att jobba för en bättre värld. • Kontaktsamtal:

  There are no upcoming events

 • Uppdaterad datum: 2022-03-18