Föreningen för utvecklingsfrågor

Beskrivning av företag/organisation:


(English below) Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld. FUF har funnits i snart 50 år och fortsätter att engagera människor över generationsgränser att både ta del av och producera viktig information och debatt kring vår samtids viktigaste frågor.

Vi erbjuder varje termin ca 40 praktikplatser på organisationer, företag och myndigheter som arbetar med global hållbar utveckling på olika vis. Vi söker en stor bredd av kandidater till platserna och uppmuntrar alla som är intresserad av att på något sätt jobba med dessa frågor, oavsett studieinriktning, att söka till FUF:s Praktikantprogram och praktikplatserna. Parallellt med praktiken deltar praktikanterna i seminarier och workshops kombinerat med nätverksträffar arrangerade av FUF.

Du söker samtliga platser med endast EN ansökan. Efter den 3:e oktober tillsätts platserna löpande - men det går att skicka in sin ansökan fram till att samtliga platser är tillsatta.

Vill du veta mer om programmet, praktikplatserna och ansökan? Besök oss i vårt Zoom-rum eller boka in ett kontaktsamtal.

Nyfiken på vilka platser som finns att söka till vårterminen 2022? Se nedan:

 • Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)
 • Fair Action
 • FCG Swedish Development AB
 • ForumCiv – Policy- och kommunikationsavdelningen
 • Institutet Mot Mutor
 • International IDEA
 • Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
 • Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) – Kommunikationsenheten
 • Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) – Kunskapscentrum
 • Konstnärsnämnden – ArtNexus
 • Läkarmissionen - Strategic Communication
 • MyRight
 • NIRAS Sweden AB
 • Nordic Consulting Group – NCG Sweden AB
 • Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor
 • Plan International Sverige
 • Praktisk Solidaritet
 • Right Livelihood
 • SCB – Enheten för Internationellt Utvecklingssamarbete
 • SIANI - Swedish International Agricultural Network Initiative
 • Sida – Enheten för verksamhetsstyrning
 • Sida – Afrikaavdelningen – Staben
 • Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika
 • Sida – Enheten för Asien
 • Sida – Enheten för civila samhället (CIVSAM)
 • Sida – Enheten för demokrati och mänskliga rättigheter
 • Sida – Enheten för forskningssamarbete
 • Sida – Enheten för forskningssamarbeten (fokus biologisk mångfald)
 • Sida – Enheten för Fred och mänsklig säkerhet
 • Sida – Enheten för Global social utveckling
 • Sida – Enheten för Hållbar utveckling (fokus miljö och klimat)
 • Sida – Enheten för hållbar utveckling (fokus resiliens)
 • Sida – Enheten för Latinamerika
 • Sida – Enheten för Mellanöstern och Nordafrika
 • Sida – Enheten för Tematiskt stöd (fokus handel)
 • Sida – Enheten för Tematiskt stöd (fokus utbildning)
 • Sida – Humanitära enheten
 • Sida – Multilaterala enheten (MULTI)
 • Sida – Stödenheten för Rättvisa och Fred
 • Sida - Enheten för kapacitetsutveckling
 • Social Initiative
 • Stockholm Environment Institute (SEI)
 • Stockholm Environment Institute/ Swedish Development Research Network (SweDev)
 • Stockholms FN-förening
 • The New Division by Trollbäck + Company – Hållbarhetskommunikation
 • Transparency International Sverige

 

Läs mer om FUF, Praktikantprogrammet och skicka in din ansökan via fuf.se

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi söker studenter inom en bredd av utbildningar, från samhällsvetenskaperna till naturvetenskap och tekniska inriktningar. Det viktigaste är att du är intresserad av att jobba för en bättre värld.

 

IN ENGLISH

 

Föreningen för Utvecklingsfrågor (Swedish Development Forum), FUF, is a politically and religiously independent non-profit association. Our purpose is to inform and create discussions about global development and Sweden's role in the world. We want to contribute to knowledge, debate and commitment for a fair and sustainable world. FUF has been around for almost 50 years and continues to engage people across generations to both take part in and produce important information and debate on the most important issues of our time.

Every semester, we offer about 40 internships at organizations, companies and authorities that work with global sustainable development in various ways. We are looking for a wide range of candidates for the placements and encourage everyone who is interested in working with these issues in any way, regardless of field of study, to apply for FUF's Internship Program and the internships. Parallel with the internship, the interns participate in seminars and workshops combined with network meetings arranged by FUF.

You only need to send in ONE application to be matched with all of the placements. After the 3rd of October, the placements are filled continuously - but it is possible to send in your application until all placements have been filled.

Do you want to know more about the program, the internships and the application? Visit us in our Zoom room or book a contact call or head to fuf.se

Curious about which placements are available to apply for the spring semester 2022? See above list.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi söker studenter inom en bredd av utbildningar, från samhällsvetenskaperna till naturvetenskap och tekniska inriktningar. Det viktigaste är att du är intresserad av att jobba för en bättre värld. • Kontaktsamtal:

  There are no upcoming events

 • Uppdaterad datum: 2021-09-13