Fackförbundet ST

Beskrivning av företag/organisation:


FACKFÖRBUNDET ST KAN STATEN 

 

ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen. 

 

Fackförbundet ST organiserar anställda inom myndigheter, statliga bolag, stiftelser samt universitet och högskolor. Med 95 000 medlemmar är vi det största förbundet inom den statliga sektorn.    

 

Inom de kommande åren kommer närmare 150 000 tjänster att bli lediga i staten. Som studentmedlem i ST kan du få hjälp med karriärtjänster så som CV- och LinkedIn-granskning, karriärcoachning och intervjuträning - helt gratis. Med vår hjälp kanske ett av de 150 000 jobben blir ditt?   

 

Lägg grunden för ett bättre arbetsliv med ett gratis studentmedlemskap i ST!  

 

Läs mer på st.org/student samt hejjobbet.se

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

-  • Uppdaterad datum: 2019-10-07