Eurocon Engineering AB

Beskrivning av företag/organisation:


Globaliseringen, tekniska innovationer och digitaliseringen i omvärlden gör att utvecklingstakten går allt snabbare. Omställningar och effektiviseringar är en del av en verklighet i ständig förändring där kvalitet och kunnande är nyckeln till framgång.

Här har Eurocon en given plats inom projektledning, process, mekanik/design, elkraft, el och automation. Vi kopplar ihop behov med möjligheter för att skapa smarta lösningar i den dagliga driften. Eurocon driver industriella projekt genom hela livscykeln för en investering – från förstudier till genomförandeprojekt, driftsättning och underhåll.

Vårt hållbarhetsarbete har sin grund i tekniken. Som tekniska konsulter har vi förmånen att arbeta med verktygen som kan bygga en bättre och mer hållbar värld. Vi arbetar med hållbarhet utifrån tre dimensioner; ekonomiskt, socialt och miljömässigt, tre dimensioner som påverkar och är beroende av varandra.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Teknik
Natur och Miljö
El
Elektro
Automation
Mekanik
Teknisk Design


Video pitchar


  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2022-03-18