Eurocon Engineering AB

Beskrivning av företag/organisation:


Globaliseringen, tekniska innovationer och digitaliseringen i omvärlden gör att utvecklingstakten går allt snabbare. Omställningar och effektiviseringar är en del av en verklighet i ständig förändring där kvalitet och kunnande är nyckeln till framgång.

Här har Eurocon en given plats inom disciplinerna projektledning, process, mekanik/design, elkraft, el och automation. Vi kopplar ihop behov med möjligheter för att skapa smarta lösningar i den dagliga driften. Eurocon driver industriella projekt genom hela livscykeln för en investering – från förstudier till genomförandeprojekt, driftsättning och underhåll.

Vi söker studenter med följande kompetenser:

  • Teknik
  • Natur och Miljö
  • El
  • Elektro
  • Automation
  • Mekanik
  • Teknisk Design

Kontaktsamtal:

Klicka på en ledig tid för att boka kontaksamtal.

There are no upcoming events


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: