Destination Vemdalen

Beskrivning av företag/organisation:


Destination Vemdalen ägs av näringslivet i området och har idag drygt 135 delägare och partners. Varje delägare eller partner betalar en årsavgift som går till gemensamma utvecklingsfrågor. Bolaget har inte i syfte att vara vinstdrivande. Istället går all eventuell vinst tillbaka till den gemensamma nyttan. Vi är 4 helårsanställda och 1,5 säsongsanställda i Turistinformationen på Vemdalsskalets torg. Vi har arbetat främst inom våra sex strategiska områden:

 - Naturupplevelser året runt

 - Värdskap

 - Varumärket

- Infrastruktur

- Samsyn & relationer

 - Hållbarhet

 

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi söker främst studenter som har kunskap inom:

- Turismvetenskap
- Media/Kommunikation


Video pitchar


  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2022-02-25