Biometria

Beskrivning av företag/organisation:


Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera.

Biometria är ett företag som verkar inom skogsnäringen med uppgift att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden. Vi erbjuder tjänster för digitalisering och automatisering av virkesflödet och virkeshandeln men arbetar även långsiktigt i samarbete med forskningsinstitut och universitet såsom MIUN.

Vi har uppdraget att genomföra en opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri så att alla Sveriges skogsägare kan vara trygga i sina virkesaffärer. Genom detta arbete erbjuder vi en plattform med standardiserad och kvalitetssäkrad information som vi själva och andra aktörer kan bygga nya moderna tjänster på. Vi är 850 anställda med verksamhet i hela Sverige.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

IT-relaterade kompetenser som systemutvecklare, arkitekter, webbutvecklare, designers. Även andra kompetensområden som kravhantering, teamledning och annat kan vara intressanta.