Career Day for PhD-students 11th of Nov 2021
Kommande event
Ta chansen att delta i en kreativ dag där du i grupp tillsammans med andra studenter löser framtidens utmaningar! Denna gång genomförs SKARPT UPPDRAG™ digitalt och har en spännande panel och en hemlig uppdragsgivare med en "game changer - utmaning" och stark vilja till att sätta studenternas lösningar i process och handling. Det kommer att vara en dag där du tränar dina förmågor att skapa innovation. ...................................................................................................... Take this opportunity to participate in a creative day activity where you solve challenges of the future in a group with other students! This time, SKARPT UPPDRAG is carried out digitally, has exciting panel members again, and a secret client who provides a global challenge with possible implementation of your idea. It will be a day where you train your abilities to create innovation.
Online: Zoom
All of Mid Sweden University’s PhD-students are cordially invited and encouraged to attend this event. This year’s Career Days will discuss career opportunities within the academic sphere as well as other interesting career paths for PhD-students.
Ta chansen att delta i en kreativ dag där du i grupp tillsammans med andra studenter löser framtidens utmaningar! Denna gång genomförs SKARPT UPPDRAG™ digitalt och har en spännande panel och en hemlig uppdragsgivare med en "game changer - utmaning" och stark vilja till att sätta studenternas lösningar i process och handling. Det kommer att vara en dag där du tränar dina förmågor att skapa innovation. ...................................................................................................... Take this opportunity to participate in a creative day activity where you solve challenges of the future in a group with other students! This time, SKARPT UPPDRAG is carried out digitally, has exciting panel members again, and a secret client who provides a global challenge with possible implementation of your idea. It will be a day where you train your abilities to create innovation.
Online: Zoom
All of Mid Sweden University’s PhD-students are cordially invited and encouraged to attend this event. This year’s Career Days will discuss career opportunities within the academic sphere as well as other interesting career paths for PhD-students.
Event Search: