XLENT Sundsvall AB

Beskrivning av företag/organisation:


Xlent Consulting Group är en entreprenörsdriven organisation där individerna har stora möjligheter till påverkan. Vi söker aktivt nya medarbetare som vill vara med och ta ansvar för sin egen och företagets utveckling. För drivna medarbetare som visar goda resultat finns också möjlighet till delägarskap.

Vi är primärt verksamma inom affärsrådgivning, systemutveckling och genom förvaltningsåtaganden. Vi arbetar i nära samverkan med våra kunder. Tillsammans kan vi säkerställa att affärskritiska strategier verkligen blir realiserade.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Systemutvecklare
Testare
Testledare
Projektledare
Kravfångare  • Kontaktsamtal: WARNING: service ID(s) not found. Please check the shortcode syntax and ensure at least one of the specified services is active.