XLENT Sundsvall AB

Beskrivning av företag/organisation:


Xlent Consulting Group är en entreprenörsdriven organisation där individerna har stora möjligheter till påverkan. Vi söker aktivt nya medarbetare som vill vara med och ta ansvar för sin egen och företagets utveckling. För drivna medarbetare som visar goda resultat finns också möjlighet till delägarskap.

Xlent Consulting Group är primärt verksamma inom affärsrådgivning, systemutveckling och genom förvaltningsåtaganden. Vi arbetar i nära samverkan med våra kunder. Tillsammans kan vi säkerställa att affärskritiska strategier verkligen blir realiserade.

Vi söker främst följande studenter:

Systemutvecklare
Testare
Testledare
Projektledare
Kravfångare

Kontaktsamtal:

Klicka på en ledig tid för att boka kontaksamtal.

There are no upcoming events


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: