Tillväxtanalys

Beskrivning av företag/organisation:


 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, studerar politikens effekter för näringslivets utveckling. Vårt uppdrag är att utveckla kunskap för tillväxtpolitiken. Det betyder att vi analyserar, utvärderar och redovisar effekter av statens insatser. Studierna sammanställs i publikationer som du hittar på vår webbplats tillvaxtanalys.se. Vi levererar studierna till regeringen och andra aktörer. För våra större kunskapsprojekt, där vi belyser en fråga ur flera perspektiv, bjuder vi även in till seminarier.

Vår viktigaste tillgång är våra mycket kompetenta medarbetare! De använder våra unika databaser och samarbetar på nationell och internationell nivå. Myndighetens 45 medarbetare finns på huvudkontoret i Östersund och på vårt kontor i Stockholm.

Kom och besök vårt digitala mingelrum eller boka ett kontaktsamtal.

Länk till Tillväxtanalys mingelrum den 3 mars kl. 10-14 med Elsa Nilsson, Analytiker.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi söker dig som vill bidra till vårt viktiga uppdrag att utvärdera och utveckla svensk tillväxtpolitik.

På mötesplats campus söker vi framtida kollegor, men också dig som vill göra praktik, skriva masteruppsats eller doktorsavhandling om svensk tillväxtpolitik i samarbete med oss.

Vi kommer även att anställa utredningsassistenter under våren. Att vara utredningsassistent på Tillväxtanalys innebär att du bidrar i de olika kunskapsprojekten med t.ex. forskningsöversikter, datasammanställning, korrekturläsning eller som projektledare över delstudier.

Vi söker dig som har:
• Akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning, exempelvis inom nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap eller sociologi,
• Intresse för näringspolitik och samhällsfrågor,
• God samarbets- och kommunikationsförmåga,
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska,
• Erfarenhet av att arbeta med kvantitativa eller kvalitativa metoder. Det är även en fördel om du kan hantera analysverktyg som t.ex. STATA eller NVivo.  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2021-02-25