Sopra Steria AB

Beskrivning av företag/organisation:


Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både verksamhetsutveckling och IT ökar värdet på och användbarheten av våra kunders satsningar.

I världen är vi fler än 42 000 medarbetare i mer än 20 länder. 2 000 av oss finns i Skandinavien, varav cirka 470 i Sverige. Vi håller nu på att etablera oss i norr, där Östersund är första kontorsorten.

Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Vi levererar positiv förändring. Tillsammans.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Java, .Net, C#, Angular, React, NodeJS, Continuous Delivery/Devops, Openshift och Dockers  • Kontaktsamtal:

    Sundsvall

    There are no upcoming events

    Östersund

    There are no upcoming events