Sopra Steria AB

Beskrivning av företag/organisation:


Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både verksamhetsutveckling och IT ökar värdet på och användbarheten av våra kunders satsningar.I världen är vi fler än 42 000 medarbetare i mer än 20 länder. 2 000 av oss finns i Skandinavien, varav cirka 400 i Sverige.Vår starka kultur bygger på samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Vi levererar positiv förändring. Tillsammans.

Vi ser gärna att du vill jobba med tekniker så som:

 • AWS
 • Google cloud
 • Azure
 • Continuous Delivery/Devops
 • Openshift och Dockers
 • Java
 • Net
 • C#
 • Python
 • Integration inklusive API-Management
 • Javascript
 • Olika Apache produkter, tex: Cassandra, Kafka, POI och/eller Wildfly

Vi söker främst stundenter med följande kunskaper:


AWS, Google cloud, Azure, Continuous Delivery/Devops, Openshift och Dockers, Java, Net, C#, Python, Integration inklusive API-Management, Javascript och Olika Apache produkter, tex: Cassandra, Kafka, POI och/eller Wildfly