SCA

Beskrivning av företag/organisation:


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. För mer information besök gärna vår hemsida; www.sca.com.

 


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper:


- Teknik
- IT
- Ingenjörer
- Ekonomer
- Inköp
  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events