SCA

Beskrivning av företag/organisation:


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. För mer information besök gärna vår hemsida; www.sca.com.

 

 

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

- Teknik
- IT
- Ingenjörer
- Ekonomer
- Inköp

 

SCAs studiestipendium

 

SCA och Tunadalsfonden har instiftat stipendium för studenter att söka som läser naturvetenskap, teknik eller design vid MIUN. Hösten 2019 har tre stipendiater tilldelats SCA studiestipendium för utlandsstudier. De tilldelade stipendiaterna är:

Annabel Aroka läser fjärde året till civilingenjör med inriktning industriell ekonomi på Mittuniversitetet. Hon kommer att läsa kurser inom ”big data” och ”internet of things” vid Amsterdam University of Applied Sciences under två terminer. Hon ser att Sverige är ett land där förändring och utveckling andas möjlighet och potential. Annabels mål i livet är jobba med samhällsutveckling - för att kunna driva kampen för de som inte kan. Detta vill hon göra via IT; den bransch som växer snabbast och blir en större del av våra liv. Utvecklingspotentialen ligger nämligen i det område som kallas för innovation. Det är där hon känner att hon kan göra skillnad och komma med nya perspektiv. Eftersom hon ser den svenska industrin som en av de mest konkurrenskraftiga i världen vill hon vara med och bidra i denna.

Felix Stålhult läser tredje året till civilingenjör med inriktning industriell ekonomi på Mittuniversitetet och läser under hösten 2019 en termin på ”Jia Tong University” i Peking Kina. Kurserna han läser handlar om logistik, ekonomisk systemanalys, matematisk modellering och mikroekonomisk teori. Kina har på senare år satsat på att plantera mer skog främst på grund av skogens betydelse för klimatet. Sverige och bland annat SCA har varit en stor förebild för Kina då de har haft delegationer som studerat den svenska modellen. Av den anledningen anser Felix att det skall bli mycket intressant att under utbildningen kunna jämföra Svenska och Kinesiska tillvägagångssätt inom de kurser han valt. Kurserna han läser i sin civilingenjörsutbildning ser han som att de är alla på ett mer eller mindre sätt kopplade till SCAs verksamhetsområden.

August Lundberg läser också på tredje året till civilingenjör med inriktning industriell ekonomi vid Mittuniversitetet. Han läser också höstterminen 2019 på ”Jia Tong University” i Peking. Kurserna som han kommer att läsa i Peking är logistik, ekonomisk systemanalys, mikroekonomi samt matematisk modellering. Han kommer eventuellt lägga till en grundkurs i mandarin. Under studietiden ser han fram emot att få leva och studera i en helt annan kultur jämfört med vad han är van vid i västvärlden. Han ser det om en erfarenhet som han kommer ta med sig i hela livet, även i framtida yrken. August söker stipendiet SCA för att han inspireras av ett stort företag. Där det finns möjligheter till jobb som är relevanta för hans utbildning.

I februari 2020 öppnar ansökan till SCAs studiestipendium för Examensarbete högskoleingenjörer och Examensarbete civilingenjörer. Välkommen att besöka vår monter på mässan om du vill veta mer, eller läs mer här!


Video pitchar


 • Kontaktsamtal:
  • October07Wednesday
   SCA
   booked
   10:00 10:15
   Klicka här för att boka tiden
  • October07Wednesday
   SCA
   booked
   10:20 10:35
   Klicka här för att boka tiden
  • October07Wednesday
   SCA
   booked
   10:40 10:55
   Klicka här för att boka tiden
  • October07Wednesday
   SCA
   available
   11:00 11:15
   Klicka här för att boka tiden
  • October07Wednesday
   SCA
   booked
   11:20 11:35
   Klicka här för att boka tiden
  • October07Wednesday
   SCA
   booked
   11:40 11:55
   Klicka här för att boka tiden
  • October07Wednesday
   SCA
   available
   13:00 13:15
   Klicka här för att boka tiden
  • October07Wednesday
   SCA
   available
   13:20 13:35
   Klicka här för att boka tiden
  • October07Wednesday
   SCA
   available
   13:40 13:55
   Klicka här för att boka tiden
 • Uppdaterad datum: 2020-09-25