« Tillbaka till lista

Polismyndigheten

Beskrivning av företag/organisation:


Brottsförebyggande- och brottsutredande verksamhet.

Vi söker främst studenter med följande kompetenser:

Polisutbildad personal samt civil (ej polisutbildade) personal inom olika områden, exempelvis utredare, ekonomer, analytiker mfl.


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper:


Polisutbildad personal samt civil (ej polisutbildade) personal inom olika områden, exempelvis utredare, ekonomer, analytiker mfl.

Tidbokning:


  • Kontaktsamtal:
    Denna utställare erbjuder inte kontaktsamtal under detta event, vi hänvisar i stället till utställarens monter.