Peab

Beskrivning av företag/organisation:


Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Kompetenser vi söker är:

  • Arbetsledare
  • Entrepenadingenjörer

Byggteknik, projektekonomi, Byggprocessen, Entreprenadingenjör etc

Kontaktsamtal

Denna utställare erbjuder inte kontaktsamtal under detta event, vi hänvisar i stället till utställarens monter.


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: