Peab

Beskrivning av företag/organisation:


Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper:


Arbetsledare
Entrepenadingenjörer
Byggteknik
Projektekonomi
Byggprocessen
  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2019-09-05