Peab

Beskrivning av företag/organisation:


Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Arbetsledare
Entrepenadingenjörer
Byggteknik
Projektekonomi
Byggprocessen  • Kontaktsamtal: WARNING: service ID(s) not found. Please check the shortcode syntax and ensure at least one of the specified services is active.
  • Uppdaterad datum: 2019-09-05