Östersunds kommun

Beskrivning av företag/organisation:


Östersunds kommun har mer än 5 600 personer anställda i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare. Läs mer under fliken Dina Möjligheter.

Vårt erbjudande:

Kom till vår monter så berättar vi mer om alla våra yrken. Vi har även med representanter från sektorerna Hemtjänst och LSS. 

Boka tid:

Klicka på lediga tid för att boka kontaktsamtal.

There are no upcoming events

 Vårt engagemang för medborgarnas bästa

För oss är alla medborgare lika viktiga. Ett barn på förskolan, en bygglovssökande villaägare eller en vårdsökande pensionär.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra och utveckla våra tjänster.

 Här finns möjlighet för dig som vill göra skillnad

I kommunen finns stora möjligheter att som individ påverka hur vi genomför vårt gemensamma arbete. Hur vi utvecklar nya sätt att utföra tjänster. Att utifrån egna erfarenheter och kunskap bidra till ett bättre Östersund.

 Här kan du utvecklas som individ

Vi ser varje medarbetares förmåga och vilja att lära sig nya saker. Vi uppskattar initiativ och insatser. Vi ger utrymme för det livslånga lärandet, ut­veckling och nytänkande.

 Vi har ett stort hjärta

Vi respekterar varandra för de vi är och dem vi är till för. Vi ser till allas bästa och visar omtanke för varandra.

Sektor Hemtjänst

Vi utför beviljade hjälpinsatser i eget hem till våra medborgare som behöver stöd och hjälp för att klara av att kunna bo hemma. Insatserna beviljas av kommunens biståndshandläggare i samråd med medborgaren. Hjälpinsatserna består av t ex hjälp med personlig hygien, inköp, övriga hushållsbestyr, följeslagning.

Söker främst studenter inom:
  • Undervisning och människors beteende
Erbjuder i första hand:
  • Extrajobb/Sommarjobb
  • Praktikplats
Sektor LSS

Vi ger stöd till medborgare i olika åldrar, oftast i deras hem, men också på fritiden, utifrån var och ens behov och önskemål. Stödet kan vara hjälp med omvårdnad och personlig hygien, måltider, inköp samt stöd med aktiviteter och social samvaro. Några behöver träna på saker och situationer de vill klara själva.

Arbete i LSS-bostad är ett omväxlande arbete som ger dig meningsfullhet, stolthet och glädje.

Arbetstiderna är varierande, omfattar helger, kvällar samt jourtjänstgöring natt, men även dagtid.

Söker främst studenter inom:
  • Undervisning och människors beteende
Erbjuder i första hand:
  • Extrajobb/Sommarjobb
  • Praktikplats

Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: