Örnsköldsviks kommun, välfärdsförvaltningen

Beskrivning av företag/organisation:


Välfärdsförvaltningen inrymmer huvudinriktningarna socialt stöd, arbetsmarknad och integration, utveckling och internt stöd, social utredning, ordinärt boende, särskilt boende och LSS verksamhet.

Under våra kontaktsamtal vill vi främst träffa socionomer.

Kontaktsamtal:

Klicka på en ledig tid för att boka kontaktsamtal

There are no upcoming events


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: