Örnsköldsviks kommun

Beskrivning av företag/organisation:


Välfärdsförvaltningen inrymmer huvudinriktningarna socialt stöd, arbetsmarknad och integration, utveckling och internt stöd, social utredning, ordinärt boende, särskilt boende och LSS verksamhet.


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper:

  • Kontaktsamtal: WARNING: service ID(s) not found. Please check the shortcode syntax and ensure at least one of the specified services is active.
  • Uppdaterad datum: 2019-09-16