Mittuniversitetet

Beskrivning av företag/organisation:


Mittuniversitetet är ett universitet med två campus, de finns i Östersund och Sundsvall. De har olika karaktär och delvis olika utbildningsutbud. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss teknikutbildning och tydliga profileringar mot psykologutbildning, vårdutbildning och socionomutbildningar. I Sundsvall finns en stor andel tekniska och naturvetenskapliga utbildningar liksom journalistutbildning, lärarutbildning och vårdutbildning. Mittuniversitetet är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning.

Mittuniversitetets gemensamma förvaltning svarar för myndighetsuppgifter samt samordning och service till universitetets ledning, nämnder och avdelningar. Här finns kompetenser som exempelvis Ekonomer, HR-specialister, systemutvecklare, bibliotekarier, kommunikatörer.

Mittuniversitetet har en omfattande samverkan med företag, organisationer, myndigheter, föreningar, skolor, privatpersoner med flera. Samverkan innebär samarbete för en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Syftet är att stimulera regionens och landets tillväxt och att öka kvaliteten i grundutbildning och forskning.

Exempel på tjänster som ligger ute just nu;

 • Supporttekniker
 • Forskningsrådgivare
 • Arkivarie
 • Handläggare
 • Doktorand i omvårdnad – vardagsetik inom hemsjukvård
 • Postdoktor i Socialt arbete

Läs mer om våra lediga tjänster på https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/jobb/

Kontaktsamtal:

Klicka på en ledig tid för att boka kontaksamtal.

 • October10Thursday
  Mittuniversitetet
  available
  11:00 11:15
  Klicka här för att boka tiden
 • October10Thursday
  Mittuniversitetet
  available
  11:20 11:35
  Klicka här för att boka tiden
 • October10Thursday
  Mittuniversitetet
  available
  11:40 11:55
  Klicka här för att boka tiden
 • October10Thursday
  Mittuniversitetet
  available
  13:00 13:15
  Klicka här för att boka tiden
 • October10Thursday
  Mittuniversitetet
  available
  13:20 13:35
  Klicka här för att boka tiden
 • October10Thursday
  Mittuniversitetet
  available
  13:40 13:55
  Klicka här för att boka tiden

Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: