Mittnordenkommittén

Beskrivning av företag/organisation:


Beskrivning av utställare:

Mittnordenkommittén är ett av Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete. Kommittén består av medlemsorganisationer på lokal och regionalnivå med målsättning att främja utveckling i Mittnorden. Det politiskt baserade samarbete bildades redan 1978. Samarbetet omfattar de centrala regionerna i Norge, Sverige och Finland.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Är du intresserad av samhällsutveckling, politik eller internationellt samarbete? Välkommen att träffa oss!

Kontaktsamtal:

Klicka på en ledig tid för att boka kontaktsamtal.

There are no upcoming events


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: