Kronofogden

Beskrivning av företag/organisation:


Beskrivning av utställare:

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi hjälper den som inte fått betalt och samtidigt värnar vi om den skuldsattas rättigheter.
Vi fastställer skulder, dvs. ett bevis att en skuld är otvistig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag.

Vi söker främst studenter med följande kompetenser:

Vi söker personer med ett driv och engagemang att arbeta med medborgarnas intresse i fokus.

Kontaktsamtal

Denna utställare erbjuder inte kontaktsamtal under detta event, vi hänvisar i stället till utställarens monter.


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: