Akavia

Beskrivning av företag/organisation:


Jusek och Civilekonomerna har bildat ett nytt fackförbund tillsammans – Akavia, AKA för akademi och VIA för väg, alltså den akademiska vägen. Namnet bygger på löftet att varje medlem ska få utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet, från studietiden till pensionen. Nu är vi större och starkare tillsammans med 130 000 medlemmar.

Vi erbjuder en samlad spetskompetens i alla viktiga frågeställningar och engagerar oss självklart i din och varje medlems unika situation. Du får tillgång till ett nätverk av både andra medlemmar och specialister, dels för att ha tillgång till andras perspektiv och kunskap, men också som en viktig del av att bygga den akademiska stoltheten. 

Om du pluggar ekonomi, juridik, it, personal- och samhällsvetenskap eller kommunikation är Akavia ditt fackförbund. Vi har den samlade kompetensen, kunskapen, erfarenheten och styrkan för dig som valt den akademiska vägen. Under studietiden är medlemskapet kostnadsfritt för att du ska få ett ännu bättre stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad. Kom förbi oss på Mötesplats Campus i Sundsvall och bli medlem samt få tips på hur just du bör använda medlemskapet under studietiden!

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

På Akavia vet vi att medarbetarnas välbefinnande är av största betydelse för verksamhetens resultat och framgång. Akavia verkar för ett arbetsliv där varje medarbetare har likvärdiga förutsättningar att göra karriär. Med kompetenta kollegor och ett öppet arbetsklimat får du möjlighet att växa. På vår arbetsplats uppmuntrar vi konstruktiv feedback, nytänkande och kreativ problemlösning. Vi är måna om att ta tillvara på din kompetens och dina personliga egenskaper för att utveckla verksamheten på bästa sätt, men också för att erbjuda dig som anställd personlig utveckling.


Video pitchar


  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events