IUC Z-GROUP AB

Beskrivning av företag/organisation:


IUC Z-GROUP är ett nätverk av industriföretag i Jämtlands län. Tillsammans med MIUN driver vi konceptet KTP (Knowledge Transfer Partnership). Till projekt som drivs ute hos företag söker vi löpande nyexaminerade studenter att leda dessa projekt. Via kontakter med över 60 olika företag utgör vi också en kanal för att hitta t ex sommarjobb, praktik eller exjobb.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Uppdragen beror på vilka utmaningar företagen står inför. Ingenjörer inom Energi, Miljö eller Konstruktion är vanligt förekommande.


Video pitchar


  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2021-02-04