Härjedalens kommun

Beskrivning av företag/organisation:


Beskrivning av utställare:

Härjedalens kommun är en av Sveriges största till ytan och vi servar våra invånare och besökare från våra fyra kontor med huvudkontoret i Sveg. Härjedalens kommun erbjuder sina anställda förmåner och ersättningar i samband med högskolestudier, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Härjedalens kommun arbetar med värdegrunden att finnas till för de som bor, verkar i eller besöker kommunen på ett professionellt och respektfullt sätt genom att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och servicen.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi är intresserade av dig som studerar till socionom och är intresserad av att arbeta/praktisera på ett socialkontor i en glesbygdskommun. Individ- och familjeomsorgen arbetar bl a med handläggning inom barn- och ungdom, ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relation, bistånd till äldre och LSS. På Individ- och familjeomsorgen ingår även öppenvården för både missbruk, familjebehandling och anhörigstöd.

Härjedalen är en glesbygdskommun vilket gör att vi arbetar nära varandra mellan grupperna. Detta är en fördel samt att man får en bra inblick i hela socialtjänstens område. Man får även vara flexibel och det finns möjligheter till individuella lösningar för att det ska fungera.

Önskade kompetenser:

  • Socionom
  • Körkort
  • Att man praktiserat inom socialtjänstens områden, gärna med myndighetsutövning

Kontaktsamtal:

Klicka på en ledig tid för att boka kontaksamtal.

There are no upcoming events


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper: