Försvarsmakten

Beskrivning av företag/organisation:


Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige. Det gör vi genom att öva och göra insatser dygnet runt, året runt, på marken, i luften och till sjöss. När helst behov uppstår ska Försvarsmakten vara redo att agera. Sverige hjälper också andra länder där det finns krig och konflikter.

 


Vi söker främst stundenter med följande kunskaper:


Befattningarna i Försvarsmakten är sorterade efter verksamhetsområde, arbetsområde och förband. Alla verksamhetsområden har olika övergripande uppgifter, till exempel att skydda hav, luft och land. Inom varje verksamhetsområde finns våra arbetsområden, som var och ett har specifika uppgifter. Du utbildas och tjänstgör vid ett förband.
  • Kontaktsamtal:

    There are no upcoming events

  • Uppdaterad datum: 2019-09-16