Bolagsverket

Beskrivning av företag/organisation:


Bolagsverket skapar goda förutsättningar för näringslivet och vill ge företagsamma människor möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det ska gå snabbt, bli rätt och vara enkelt att starta och driva företag. Därför erbjuder Bolagsverket information och digitala tjänster som ska hjälpa företagare.

Vi befinner oss i en digital transformation där omvärlden ställer högre krav på våra tjänster. Med nytt arbetssätt och ny teknik ska vi förädla och förbättra det vi redan har samt utveckla framtidens IT-system. Artificiell Intelligens och digitalisering är områden vi fokuserar på samt värdedriven utveckling och agila arbetssätt med Continuous Delivery och DevOps, där teknik och arbetssätt anpassas för att snabba upp och förbättra våra leveranser på ett kontrollerat och kvalitativt sätt.

Bolagsverket har ungefär 550 medarbetare och alla sitter i samma lokal i centrala Sundsvall. Att vi sitter tillsammans gör att vi får ett smidigt samarbete i vardagen. Sundsvall är en stark IT-region och Bolagsverket samarbetar med flera myndigheter och andra aktörer.

Vi söker främst studenter med följande kunskaper:

Vi söker studenter med IT-inriktning, som tar en kandidat-, magister-, eller civilingenjörsexamen inom framför allt systemvetenskap, datavetenskap eller datateknik.  • Kontaktsamtal:

    Sundsvall

    There are no upcoming events

    Östersund

    There are no upcoming events